Người Việt đang dần có xu hướng sử dụng ô tô nhiều hơn

Theo khảo sát của công ty Ford Motor, xe gắn máy vẫn là phương tiện phổ biến nhất tại đô thị Việt Nam, nhưng xu hướng sử dụng cá nhân và di chuyển đa phương tiện đang ngày một tăng.

Người Việt đang dần có xu hướng sử dụng ô tô nhiều hơn: Theo như kết quả số liệu khảo sát, toàn cảnh giao thông Việt Nam có sự góp mặt chủ yếu của ô tô cá nhân và xe gắn máy, xe ga chạy bằng điện hoặc xăng. 54% số người tham gia khảo sát cho biết, họ thường xuyên di chuyển bằng ô tô cá nhân với tần suất sử dụng nhiều hơn 1 lần 1 tuần – và 50% chia sẻ rằng họ cũng thường xuyên di chuyển bằng phương tiện xe gắn máy.

Người Việt đang dần có xu hướng sử dụng ô tô nhiều hơn

Theo khảo sát của công ty Ford Motor, xe gắn máy vẫn là phương tiện phổ biến nhất tại đô thị Việt Nam, nhưng xu hướng sử dụng ô tô cá nhân và di chuyển đa phương tiện đang ngày một tăng.

Theo như kết quả số liệu khảo sát, toàn cảnh giao thông Việt Nam có sự góp mặt chủ yếu của ô tô cá nhân và xe gắn máy, xe ga chạy bằng điện hoặc xăng. 54% số người tham gia khảo sát cho biết, họ thường xuyên di chuyển bằng ô tô cá nhân với tần suất sử dụng nhiều hơn 1 lần 1 tuần – và 50% chia sẻ rằng họ cũng thường xuyên di chuyển bằng phương tiện xe gắn máy.

Dưới đây là kết quả đầy đủ về các loại phương tiện thường xuyên được sử dụng:

Xe ô tô cá nhân: 54% trong số khảo sát (*)
Xe gắn máy (điện hoặc xăng): 50%
Taxi: 30%
Xe buýt: 27%
Các ứng dụng gọi xe: 17%
Chương trình chia sẻ phương tiện (Dùng chung xe): 13%
Xe ôm: 12%
Tàu hoả: 4%
bieu do Ford Người Việt đang dần có xu hướng sử dụng ô tô nhiều hơn
Xe gắn máy, xe tay ga đứng đầu trong danh sách các phương tiện được sử dụng thường xuyên bởi người Việt, với 38% người tham gia trả lời đồng ý rằng họ sử dụng xe gắn máy nhiều hơn so với năm trước đó. Ô tô cá nhân là phương thức tiếp theo có xu hướng sử dụng tăng lên, với tỉ lệ 36% người được hỏi chia sẻ rằng họ dùng xe ô tô cá nhân thường xuyên hơn, tiếp đến là taxi (với 24%) và các ứng dụng gọi xe (23%).

Cũng theo kết quả khảo sát, việc di chuyển bằng xe ôm đang có dấu hiệu sụt giảm đáng kể tại Việt Nam, với 39% những người được hỏi nói rằng họ đang sử dụng hình thức di chuyển này ít hơn so với năm trước. 33% cho biết họ sử dụng xe buýt ít hơn, và 19% sử dụng các dịch vụ chia sẻ phương tiện ít hơn so với năm trước.

Kết quả khảo sát tại Việt Nam cũng chỉ ra rằng mô hình “di chuyển đa phương thức” đang trở nên phổ biến hơn. Có hơn 50% số người tham gia khảo sát cho biết rằng họ sử dụng nhiều hơn một phương thức di chuyển hàng ngày, hoặc với tần suất nhiều hơn 2 lần mỗi tuần. Chỉ có 5% nói rằng họ không bao giờ sử dụng nhiều hơn một phương tiện đi lại.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>