Tìm hiểu mức phạt lỗi vi phạm giao thông với người điều khiển xe máy 2016

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông với người điều khiển năm 2016 có một số thay đổi so với năm 2014, mức tiền phạt tăng lên khá cao.

Tìm hiểu mức phạt lỗi vi phạm giao thông với người điều khiển : Phần lớn những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy đều đã có bằng lái A1, nhưng vẫn chưa nắm rõ mức phạt cho các lỗi vi phạm giao thông thường gặp như: Vượt đèn đỏ, lấn tuyến, không đội mũ bảo hiểm, không bật xi nhan v.v… Bảng mức phạt tiền các lỗi vi phạm giao thông 2016 mới nhất dành cho xe gắn máy cho thấy với mức phạt đã tăng lên 50.000đ, 100.000đ cho các lỗi thường gặp, người tham gia giao thông nên ghi nhớ để tuân thủ luật giao thông tốt hơn.
Tìm hiểu mức phạt lỗi vi phạm giao thông với người điều khiển xe máy 2016

Mức phạt các lỗi vi phạm giao thông với người điều khiển xe máy năm 2016 có một số thay đổi so với năm 2014, mức tiền phạt tăng lên khá cao.
122 1544 Tìm hiểu mức phạt lỗi vi phạm giao thông với người điều khiển xe máy 2016
Phần lớn những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy đều đã có bằng lái A1, nhưng vẫn chưa nắm rõ mức phạt cho các lỗi vi phạm giao thông thường gặp như: Vượt đèn đỏ, lấn tuyến, không đội mũ bảo hiểm, không bật xi nhan v.v… Bảng mức phạt tiền các lỗi vi phạm giao thông 2016 mới nhất dành cho xe gắn máy cho thấy với mức phạt đã tăng lên 50.000đ, 100.000đ cho các lỗi thường gặp, người tham gia giao thông nên ghi nhớ để tuân thủ luật giao thông tốt hơn.

Các mức phạt vi phạm giao thông của xe gắn máy mới nhất cập nhật năm 2016

Mức phạt vi phạm giao thông 2016 dành cho người điều khiển xe ô tô:

Nguồn:NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT số …/2015/NĐ-CP dự thảo 25.8.2015 (thư viện pháp luật)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>